VI Jornada Biennal de la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables. Benestar emocional i Salut mental

03-07-2024 09:00
EDIFICI VÈRTEX DE LA UPC
Organizado por Gabinet d’innovació i comunitat (UPC) – Xarxa US.cat

Uscat.-biennal


La Xarxa dʼUniversitats Saludables de Catalunya (US.cat), formada per les 12 universitats catalanes i que actualment presideix la UPC, organitza la jornada «Benestar emocional i salut mental a les comunitats universitàries». En aquesta trobada biennal sʼhi analitzaran els reptes vinculats a la salut mental i benestar emocional.

Per a més informació: http://esdeveniments.upc.edu/go/biennalUScat